خرید

خرید

خرید به قیمت :

مشخصات فروشنده
نام شرکت: شرکت فناوریهای نوین پارسیان هوشمند گستر آرمان شماره اقتصادی : 411413337337 شماره ثبت : 425949 کد پستی : 1559613520
شماره تلفن : 02191006210 نشانی : تهران - خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهر تاش - پلاک 74 - طبقه 3 - واحد 10
مشخصات خریدار
نام : نام خانوادگی : جنسیت : شماره شناسنامه :
کد پستی : کد ملی : شماره تلفن: شماره موبایل:
ایمیل : آدرس :
مشخصات خریدار
نام : نام خانوادگی : جنسیت : کد پستی :
کد ملی : شماره تلفن: شماره موبایل: ایمیل :
نام شرکت : شماره اقتصادی : شماره ثبت: شماره فکس:
آدرس :
مشخصات کالا
ردیف شرح کالا مبلغ
1
جمع کل :

مسئولیت تمام فعالیت ها و صحت اطلاعات بر عهده ثبت نام کننده میباشد .